ارزهای دیجیتال

بررسی وضعیت بازارهای مالی

همچنین دو عامل مهم افزایش منابع سرمایه‌ای را می توان افزایش 11 برابری ارزش صندوق‌ها از 6 به 65.4 هزار میلیارد تومان و افزایش 11 برابری عرضه اولیه در بورس و فرابورس از حدود 0.93 به 10.8 هزارمیلیارد تومان دانست. همچنین انتشار 7 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و 10.9 هزارمیلیارد تومان اوراق مرابحه عام با سهم 93 درصد و 1.4 هزار میلیارد تومان اوراق اجاره، مرابحه و سلف موازی استاندارد شرکتی با سهم 7 درصد از دیگر عوامل افزایش منابع سرمایه‌ای بوده است.

بررسی رابطه شتاب و وضعیت نقدشوندگی بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بازده‌های شتاب و وضعیت نقدشوندگی بازار سهام در دورههای کوتاه‌مدت (6 و 12 ماهه)، میان‌مدت (24 ماهه) و بلند‌مدت (60 ماهه) است. نمونه آماری 270 شرکتی هستند که در سال‌های 82- 85 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال 91 بدون وقفه معاملاتیِ سالیانه فعالیت داشته‌اند. نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان دادند که در نظر گرفتن معیار نقدشوندگی برای تقسیم بازار با در نظر گرفتن دوره بررسی وضعیت بازارهای مالی زمانیِ کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت بررسی وضعیت بازارهای مالی بر نتیجه مثبت یا منفی بررسی وضعیت بازارهای مالی بودن بازده شتاب تأثیرگذار است ؛ به طوری که در مجموعه شرکت‌های دارای نقدشوندگی بالا بازده‌های اضافه شتاب در دوره تشکیل 6 ماهه و دوره نگهداری کوتاه‌مدتِ 6 ماهه و دوازده ماهه مثبت و در مجموعه شرکت‌های دارای بررسی وضعیت بازارهای مالی نقدشوندگی پایین بازده‌های شتاب در دوره میان‌مدت 24 ماهه و دوره بلندمدت 60 ماهه منفی ظاهر شده‌اند. در مقایسه دو مجموعه با یکدیگر، نتایج مشاهده شده این نکته را بیان می‌کند که در دوره تشکیل 6 ماهه و دوره‌های نگهداری 6، 12، 24 و 60 ماهه میان بازده مجموعه شرکت‌های دارای نقدشوندگی بالا و مجموعه شرکت‌های دارای نقدشوندگی پایین تفاوت معنا‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

  • کلمات کلیدی: شتاب
  • عدم نقدشوندگیِ آمیهود
  • مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای

20.1001.1.2322200.1393.18.2.8.1

عنوان مقاله [English]

Survey of the Relevance of Momentum and Liquidity Market Status in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Shapour Mohammadi 1
  • Hasan Ghalibafas 2
  • maryam ghadakforoushan 3

The main objective of this study is investigating the relevance of momentum and بررسی وضعیت بازارهای مالی liquidity market status on short-term (6 and 12 months), medium-term (24 months) and long-term (60 months) periods. Statistical sample in clouded 270 firms that were accepted during years 82-85 in Tehran Stock Exchange, and are still working. The بررسی وضعیت بازارهای مالی results showed that liquidity market status is a factor for separation of the market's effects on excess returns in different periods of times. So that the momentum in the companies with high liquidity in 6 months بررسی وضعیت بازارهای مالی formation and 6 & 12 months holding periods was positive, and the momentum in the companies with low liquidity in 24 & 60 months holding periods was negative. Also there was no significant difference between the profitability of بررسی وضعیت بازارهای مالی momentum strategy in the companies with high and low liquidity.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا