کارگزاران فارکس

مبانی مدیریت مالی

کتاب «مبانی مدیریت مالی» مجموعه‌ای است مبانی مدیریت مالی علمی از فعالیت‌های جهان مبانی مدیریت مالی واقعی. کتابی که با پوشش مهمترین مسائل شرکتهای مطرح و پرداختن به مسائل مالی بین‌المللی، توانسته کاربردهای بین‌المللی موضوعات مبانی مدیریت مالی مالی را در این نوشتار برجسته کند.

انتشار کتاب «مبانی مدیریت مالی»

گروه بنگاه‌ها : کتاب «مبانی مدیریت مالی» مجموعه‌ای علمی با پوشش مهم‌ترین‌ مسائل شرکت‌های مطرح و پرداختن به مسائل مالی بین‌المللی منتشر شد. به گزارش واحد ارتباطات مرکز مالی ایران، علی نقوی، مدیرعامل این مرکز گفت: کتـاب «مبانـی مدیریـت مالـی» یکـی از کتاب‌هایـی اسـت کـه بـا توجـه بـه بررسـی‌های انجـام شده در مرکـز مالـی ایـران، ترجمـه مبانی مدیریت مالی و روانـه بـازار شـده اسـت. متـن کتـاب بـر «جزئیـات کاربـردی» علـوم مالـی بـا رویکـردی کامـلا شـفاف و دقیـق نسـبت مبانی مدیریت مالی بـه مفاهیـم و کاربردهـا، تمرکـز دارد. وی افزود: نویسندگان این کتاب در پیاده‌سازی مبانی مدیریت مالی مفاهیم از به‌روزترین اطلاعات مربوط به قوانین، گزارش‌دهی مالی و مالیاتی در آن استفاده کرده‌اند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا