کارگزاران فارکس

NAV چیست؟

در مجموع باید توجه داشت که برآورد NAV برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سهام ایران با مشکلاتی مواجه است. یکی از این مشکلات این است که غالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سهام ایران، فعالیتی ترکیبی دارند یعنی علاوه بر مدیریت سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اقدام به کنترل و مدیریت دیگر شرکت‌ها نیز می‌نمایند که این عملیات هلدینگی موجب پیچیدگی و ابهام در محاسبه NAV هر سهم می‌شود.
و مشکل دیگر…؟
مشکل دیگر همانطور که مطرح شد، به سبد سهام غیربورسی این شرکت‌ها بر می‌گردد. فقدان اطلاعات لازم در مورد شرکت‌های غیربورسی به خصوص گزارش EPS آنها و نوع فعالیت چنین شرکت‌هایی در برخی موارد به پیچیدگی محاسبات دامن می‌زند. در صورت غلبه بر این مشکلات به نظر می‌رسد برآورد NAV شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سهام ایران، بهترین ابزار NAV چیست؟ برای ارزش‌گذاری باشد. ارسال نظر

NAV چیست؟

به گزارش رکنا، ارزش خالص دارایی یا NAV ) Net Asset Value) جهت ارزش گذاری سهام شرکت های سرمایه گذاری، هلدینگ ها و سایر شرکت ها استفاده می گردد. در تحلیل ها، ارزش خالص دارایی‌های یک شرکت پس از کسر بدهی‌ها مد نظر است. Nav یکی از مواردی است که در تحلیل بنیادی نمادها و بازار سرمایه مورد توجه قرار می گیرد.

محاسبه ارزش خالص دارایی برای همه شرکت های حاضر در بورس نیاز نیست. محاسبه NAV در مورد شرکت ‌های سرمایه ‌گذاری مناسب‌ترین روش جهت ارزش‌گذاری قیمت سهام این شرکت ها جهت انجام معامله است.

NAV چگونه محاسبه می شود؟

از نظر حسابداری، محاسبه NAV چندان کار دشواری نیست؛ زیرا به لحاظ حسابداری حقوق صاحبان سهام معادل ارزش خالص دارایی‌های یک شرکت است. اما تحلیل گران معتقدند مساله اصلی در برآورد NAV، این مساله است که این عدد نمی ‌تواند انعکاس مناسبی از خالص ارزش دارایی‌های شرکت ارائه دهد که علت آن نیز محدودیت‌های ترازنامه شرکت ها می باشد.

برای توضیح این مشکل باید به این مساله توجه کرد که در ترازنامه شرکت ‌های سرمایه ‌گذاری، ارزش دارایی‌ها به بهای تمام شده گزارش می ‌شوند، در حالی که بین ارزش روز این دارایی ‌ها و مبلغ دفتری آن‌ها تفاوت بسیاری وجود دارد.

کارشناسان بازار سرمایه می گویند، تفاوت بین بهای تمام ‌شده تاریخی و ارزش‌ جاری دارایی ‌ها بسیار زیاد بوده و باعث لطمه به سودمندی اطلاعات مربوط به دارایی ‌ها در ترازنامه می ‌شود.

برای حل این مشکل پیشنهاد می‌شود، ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط این شرکت‌ها کشف شود و سپس این رقم را با بهای تمام شده مندرج در ترازنامه مقایسه گردد و در صورتی که ارزش بازار بیشتر از بهای تمام شده باشد، ‌این مازاد ارزش نسبت به بهای تمام شده باید در محاسبه خالص ارزش دارایی‌ها در نظر گرفته شود؛ در حقیقت، این مازاد ارزش، به هنگام ارائه اطلاعات در بخش دارایی‌ها در ترازنامه پنهان مانده است.

بنابراین، برآورد ارزش خالص دارایی‌های یک شرکت عبارت از مجموع حقوق صاحبان سهام و مازاد ارزش سرمایه‌گذاری‌ها نسبت به بهای تمام شده است.

البته در نوع دیگری از محاسبه، ارزش خالص دارایی ‌های یک شرکت سرمایه ‌گذاری با ویژگی‌ های یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، حاصل تفاوت کل دارایی‌ها منهای کل بدهی‌ های آن شرکت است. به عنوان مثال اگر ارزش بازار سرمایه ‌گذاری‌ها و سایر دارایی‌های یک شرکت سرمایه‌گذاری ۲۰۰۰ میلیارد ریال قیمت داشته باشد و بدهی‌های آن ۱۲۰۰ میلیارد ریال باشد، در این تاریخNAV این شرکت سرمایه‌گذاری ۸۰۰ میلیارد ریال خواهد بود.

محاسبه NAV برای هر سهم

شرکت‌های سرمایه‌گذاری، NAV هر سهم خود را از طریق تقسیم NAV به تعداد سهام جاری خود محاسبه می‌نمایند. به‌عنوان نمونه، اگر تعداد سهام جاری شرکت ۴۰۰ میلیون NAV چیست؟ سهم باشد، NAV هر سهم ۲۰۰۰ ریال محاسبه خواهد شد. با منطق پیش گفته،NAV هر سهم نیز باید روزانه محاسبه شود. باید توجه داشت که تعداد سهام جاری چنین شرکت‌هایی نیز غالباً روزانه تغییر می‌کند. چون سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری با ویژگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در هر زمان قابل معامله است.

NAV بری شرکت های غیربورسی محاسبه می شود؟

برآورد NAV شرکت های سرمایه گذاری، زمانی که کلیه سرمایه‌گذاری‌ها در بورس باشد، ساده خواهد بود؛ اما پیچیدگی‌ زمانی به وجود می‌آید که این شرکت ها، سرمایه‌ گذاری‌ هایی در شرکت‌های خارج از بورس داشته باشد. به دلیل آنکه بازاری برای کشف ارزش‌ جاری سرمایه ‌گذاری‌ ها در شرکت‌ های غیربورسی وجود ندارد، باید ارزش این سرمایه ‌گذاری ‌ها بر اساس اطلاعات مختلف برآورد و در nav آورده شود. به عبارت دیگر، عدم وجود اطلاعات لازم در مورد شرکت های غیربورسی به خصوص گزارش EPS آنها و نوع فعالیت چنین شرکت‌هایی محاسبه nav را غیرممکن می کند.

در برخی موارد به پیچیدگی محاسبات دامن می‌زند. در صورت غلبه بر این مشکلات به نظر می‌رسد برآورد NAV شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سهام ایران، بهترین ابزار برای ارزش‌گذاری باشد.

مشکلات محاسبه NAV

اما با همه این گفته ها، برای محاسبه nav مشکلاتی وجود دارد. اکثر شرکت ‌های سرمایه ‌گذاری در بازار سرمایه ایران، فعالیتی ترکیبی دارند یعنی علاوه بر مدیریت سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اقدام به کنترل و مدیریت دیگر شرکت‌ها نیز می‌ نمایند. این عملیات هلدینگی موجب پیچیدگی و ابهام در محاسبه NAV هر سهم می‌ شود. مشکل دیگر نیز همانطور که مطرح شد، به سبد سهام غیربورسی این شرکت‌ها بر می‌گردد.

از دیگر سو، برخی از شرکت‌ های سرمایه ‌گذاری بورسی موجود علاوه بر فعالیت ‌های سرمایه ‌گذاری درگیر فعالیت ‌های تولیدی و خدماتی نیز هستند. مسلماً محاسبه NAV هر سهم چنین شرکت‌ هایی فاقد محتوای علمی و عملی است.

کجا معامله کنیم؟

قیمت سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، مبتنی بر NAV هر سهم آنهاست. یعنی قیمتی که سرمایه‌ گذاران برای خرید سهام این شرکت ‌ها می‌پردازند، برآوردی از NAV هر سهم به‌علاوه حق‌الزحمه صندوق است. همچنین قیمتی که سرمایه‌گذاران در فروش هر سهم این گونه شرکت ‌ها دریافت می ‌نمایند، معادل برآوردی از NAV هر سهم منهای حق ‌الزحمه صندوق می‌ باشد.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NAV عبارت از ارزش خالص دارایی‌های یک شرکت و به عبارت دیگر، ارزش کل دارایی‌های شرکت پس از کسر بدهی‌ها است. محاسبه NAV در مورد شرکت‌های سرمایه‌گذاری مناسب‌ترین روش جهت ارزش‌گذاری سهام است. از نظر حسابداری، کشف NAV آسان است، زیرا به لحاظ حسابداری حقوق صاحبان سهام معادل ارزش خالص دارایی‌های یک شرکت است. اما مساله اصلی این است که در‌ برآورد تحلیلی NAV، این رقم نمی‌تواند انعکاس مناسبی از خالص ارزش دارایی‌های شرکت ارائه دهد که علت آن نیز به برخی محدودیت‌های ترازنامه باز می‌گردد. در واقع در ترازنامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری، ارزش دارایی‌ها به بهای تمام شده گزارش می‌شوند، در حالی که بین ارزش روز این دارایی‌ها و مبلغ دفتری آن‌ها تفاوت وجود دارد.

عموما این تفاوت بین بهای تمام‌شده تاریخی و ارزش‌ جاری دارایی‌ها بسیار زیاد بوده و باعث لطمه به سودمندی اطلاعات مربوط به دارایی‌ها در ترازنامه می‌شود. بنابراین، جهت محاسبه دقیق ارزش خالص دارایی‌ها در شرکت‌های سرمایه‌گذاری لازم است که ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط این شرکت‌ها کشف شود و سپس این رقم را با بهای تمام شده مندرج در ترازنامه مقایسه کرد و در صورتی که ارزش بازار بیشتر از بهای تمام شده باشد، ‌این «مازاد ارزش نسبت به بهای تمام شده» باید در محاسبه خالص ارزش دارایی‌ها در نظر گرفته شود، زیرا در حقیقت این مازاد ارزش، به هنگام ارائه اطلاعات در بخش دارایی‌ها در ترازنامه پنهان مانده است.

بنابراین، برآورد ارزش خالص دارایی‌های یک شرکت عبارت از مجموع حقوق صاحبان سهام و مازاد ارزش سرمایه‌گذاری‌ها نسبت به بهای تمام شده است. روشن است برآورد NAV در زمانی که کلیه سرمایه‌گذاری‌ها در سهام بورسی صورت گرفته باشد آسان است، اما پیچیدگی‌ زمانی به وجود می‌آید که شرکت، سرمایه‌گذاری‌هایی در شرکت‌های خارج از بورس داشته باشد. از آنجا که بازاری برای کشف ارزش‌ جاری سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های غیربورسی وجود ندارد، تحلیلگر باید ارزش این سرمایه‌گذاری‌ها را بر اساس اطلاعات مختلف برآورد نماید.

NAV

در مجموع باید توجه داشت که برآورد NAV برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سهام ایران با مشکلاتی مواجه است. یکی از این مشکلات این است که غالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سهام ایران، فعالیتی ترکیبی دارند یعنی علاوه بر مدیریت سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اقدام به NAV چیست؟ کنترل و مدیریت دیگر شرکت‌ها نیز می‌نمایند که این عملیات هلدینگی موجب پیچیدگی و ابهام در محاسبه NAV هر سهم می‌شود.
و مشکل دیگر…؟
مشکل دیگر همانطور که مطرح شد، به سبد سهام غیربورسی این شرکت‌ها بر می‌گردد. فقدان اطلاعات لازم در مورد شرکت‌های غیربورسی به خصوص گزارش EPS آنها و نوع فعالیت چنین شرکت‌هایی در برخی موارد به پیچیدگی محاسبات دامن می‌زند. در صورت غلبه بر این مشکلات به نظر می‌رسد برآورد NAV شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سهام ایران، بهترین ابزار برای ارزش‌گذاری باشد. ارسال نظر

مخفف ان‌ای‌وی‌‌

ثبت شده در 11 مرداد 1397 مرتبط با واحدهای محاسباتی نسخه قابل پرينت جستجوی پیشرفته از این عبارت اشتباه تایپی:

lott دشر

نظرات کاربران

درباره مخفف

علامت اختصاری، حروف اختصاری، کوته‌نگاشت، سرنام یا سرواژه در واقع کوتاه شدهٔ یک عبارت می‌باشد که به آن مخفف می گویند و معمولاً آن را از حروف اول یک کلمه یا عبارت می‌سازند.
مخفف دات کام از تیرماه ۱۳۹۰ به عنوان اولین و جامع‌ترین NAV چیست؟ پایگاه فرهنگ لغت از کلمات اختصاری در زمینه‌های کامپیوتر، تکنولوژی، سازمانی، پزشکی و. شروع به فعالیت کرد.

ارزش خالص دارایی و همه چیز درباره آن

زمانی که تصمیم می گیرید تا فعالیت خود را در بازار سرمایه آغاز کنید، اصطلاحات و ادبیات این بازار چیزی است که به آن نیاز خواهید داشت. همان طور که بهتر می دانید تجربه و دانش در بازارهای مالی می تواند به شما کمک کند تا نتایج بهتری بگیرید و در روزهای بالا و پایین بازار واکنش‌های بهتری داشته باشید. اصطلاحات موثر در بازارهای مالی و ویژگی دارایی‌های مختلف می‌تواند از فاکتورهایی باشد که برای مدیریت سرمایه‌تان لازم است بدانید. ارزش خالص دارایی NAV نیز یکی از همین اصطلاحات بازار سرمایه است. شما در مورد ارزش خالص دارایی چه می‌دانید؟ به عنوان یک سرمایه‌گذار لازم است در این باره بیشتر بدانید پس در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

ارزش خالص دارایی NAV چیست؟

ارزش خالص دارایی NAV نشان دهنده ارزش خالص یک واحد تجاری است. زمانی که قصد داریم ارزش خالص یکی از دارایی‌ها را حساب کنیم ارزش کل دارایی‌های واحد تجاری را از ارزش کل بدهی‌های آن کم می‌کنیم. به زبانی ساده‌تر یعنی NAV همان کل دارایی های صندوق است اگر بدهی‌های آن را کم کنیم.
کاربرد NAV بیشتر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و صندوق‌های قابل معامله در بورس است که نشان می‌دهد هر سهم یا واحد صندوق در یک تاریخ یا زمان خاص چه ارزش (قیمتی) داشته است. در واقع نرخ NAV قیمتی است که سهام یا واحدهای یک صندوق در بازار بورس و اوراق بهادار معامله می‌شود. ارزش خالص دارایی معمولا برای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بالقوه در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ETF ها و یا صندوق‌های شاخص استفاده می‌شود.

درکی درست از NAV

اگر بخواهیم از منظر تئوری به مفهوم ارزش خالص دارایی نگاه کنیم، هر واحد تجاری که با مفاهیم نگهداری دارایی‌ها و مدیریت بدهی‌ها سر و کار دارد می‌تواند NAV داشته باشد. اما مفهومی که عموما افراد فعال در بازار سرمایه از آن استفاده می‌کنند در رابطه با ارزش‌گذاری و و قیمت‌گذاری صندوق‌های مختلف در بازارهای مالی است. بنابراین می‌توانیم بگوییم NAV یک صندوق، ارزش آن صندوق به ازای هر سهم یا واحد را نشان می‌دهد. استفاده از مفهوم NAV کار ارزش‌گذاری و معامله کردن صندوق‌ها را در بازار آسان‌تر کرده است.
در بیشتر اوقات این اتفاق می‌افتد که ارزش NAV با ارزش دفتری یک کسب و کار برابر است یا ارزشی نزدیک به آن دارد. شرکت‌هایی که در چشم‌انداز خود رشدی بالا می‌بینند، در یک روند سنتی بیشتر از رقمی که NAV پیشنهاد می‌دهد ارزش‌گذاری می‌شوند.
نرخی که NAV ارائه می‌دهد اغلب با ارزش بازار مقایسه می‌شود تا سرمایه‌گذاری‌های آینده در راستای ارزش انجام شوند. همین‌طور تعدادی نسبت مالی وجود دارد که از نرخ NAV برای تحلیل‌های سازمانی استفاده می‌کنند.

استفاده از NAV برای اندازه‌گیری عملکرد سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاران در صندوق‌های سرمایه‌گذاری اغلب سعی می‌کنند عملکرد یک صندوق سرمایه‌گذاری را بر اساس تفاوت نرخ NAV آن بین دو تاریخ ارزیابی کنند. مثلا ممکن است فردی نرخ NAV صندوق الف را در تاریخ اول اردیبهشت با نرخ NAV همان صندوق را در تاریخ سی و یکم خرداد مقایسه کند و تفاوت بین این دو مقدار را به عنوان معیاری برای عملکرد صندوق در نظر بگیرد. اما خوب است بدانید مقایسه NAV صندوق بین دو تاریخ روش مناسبی برای ارزیابی عملکرد یک صندوق سرمایه‌گذاری نیست. اما علت این مسئله چیست؟
برای پاسخ NAV چیست؟ به این سوال باید به ساز و کار صندوق‌های سرمایه‌گذاری رجوع کنیم. صندوق‌های سرمایه‌گذاری تقریبا تمام درآمد خود را که شامل سود سهام و سود کسب شده از فعالیت صندوق است، به سهام‌داران پرداخت می‌کنند. علاوه بر این، صندوق‌های سرمایه‌گذاری وظیفه دارند سود سرمایه تحقق یافته در فرایند سرمایه‌گذاری را نیز بین سهام‌داران تقسیم کنند. معمولا سود صندوق‌ها و درآمد آن‌ها مولفه‌هایی است که در صندوق‌ها به صورت منظم پرداخت می‌شوند، و بر همین اساس NAV کاهش می‌یابد. بنابراین درست است که سرمایه‌گذار در یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال کسب درآمد و بازده است اما این مسئله در نرخ NAV صندوق قابل مشاهده نیست.
حالا که نرخ NAV صندوق معیار مناسبی برای سنجش آن نیست، پس با چه معیاری می‌توانیم عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری را ارزیابی کنیم؟ اگر سوال شما هم همین است باید در جواب آن بگوییم که یکی از بهترین معیارهای موجود برای پایش عملکرد یک صندوق سرمایه‌گذاری بازدهی کل آن در بازه زمانی یک سال است. بازدهی سالانه صندوق نرخ بازده واقعی یک سرمایه‌گذاری یا مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها را در یک دوره زمانی معین نشان می‌دهد. پس نباید فراموش کرد دسترسی راحت به نرخ NAV صندوق لزوما عامل مناسبی برای سنجش آن صندوق نیست.
سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران ممکن است برای ارزیابی به جای نرخ NAV از میانگین نرخ رشد سالانه نیز ممکن است استفاده کنند.

چگونه نرخ NAV را محاسبه کنیم؟

محاسبه نرخ NAV صندوق‌های مختلف بسیار ساده است. یک فرمول مشخص برای این کار وجود دارد که به راحتی می‌توانید نرخ NAV را به وسیله آن محاسبه کنید.
NAV=(دارایی-بدهی)/(موجود سهام کل )

با استفاده از فرمول محاسبه NAV و با داشتن موارد موجود در فرمول، به راحتی نرخ NAV هر صندوقی که می‌خواهید را می‌توانید محاسبه کنید. به صورت عملی می‌توانید ارزش خالص هر چیزی را محاسبه کنید.
به هرحال خوب است بدانید نیازی نیست که برای صندوق‌هایی که در آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اید و یا قصد دارید سرمایه‌گذاری کنید نرخ NAV را محاسبه کنید؛ چرا که این نرخ به صورت روزانه ( و حتی در برخی صندوق‌ها به صورت لحظه‌ای) اعلام می‌شود.
مسئله‌ای NAV چیست؟ که از محاسبه یا دانستن نرخ NAV یک صندوق اهمیت بیشتری دارد، این است که شما به عنوان یک سرمایه‌گذار در آن صندوق و یا به صورت کلی در نقش یک فعال بازارهای مالی بتوانید مفهوم NAV را به درستی درک کنید. ارزش واقعی یک صندوق و یا یک سهام با استفاده از همین نرخ NAV قابل درک است. به زبان ساده و در خلاصه‌ترین حالت منظور از خالص ارزش دارایی همین است که بعد از این که بدهی‌ها پرداخته شدند و هزینه‌ها تسویه حساب شدند، چه مقدار از دارایی به ازای هر سهم وجود خواهد داشت.

تا این جا تلاش کردیم همه جزئیات مربوط به NAV و مفهوم و ارزش آن در بازار مالی را به تفصیل بیان کنیم. شما حتما بهتر می‌دانید که فرایند سرمایه‌گذاری فقط به یکی دو فاکتور مشخص بستگی ندارد و تعداد زیادی از عوامل وجود دارند که می‌توانند به طور کلی مسیر سرمایه‌گذاری را تغییر دهند. مسیر پر پیچ و خم سرمایه‌گذاری می‌تواند هر روز شما را با یک روی جدید روبرو کند پس بهتر است پیش از قدم گذاشتن در این مسیر دانش کافی داشته باشید و یا از کسی که نسبت به شما بازار سرمایه را بهتر می‌شناسد کمک بگیرید.
نزدیک یک اپلیکیشن سرمایه‌گذاری سریع، ساده و آنلاین در اختیار شما قرار می‌دهد تا به دور از دغدغه برنامه‌ای برای سرمایه‌گذاری متناسب با اهدافتان تنظیم کنید. تجربه سرمایه‌گذاری با نزدیک و استفاده از سیستم مشاوره آن به شما کمک می‌کند تا برنامه‌ای متناسب با اهداف و ویژگی‌های فردی خود داشته باشید و روز به روز به اهداف شخصی‌تان نزدیک‌تر شوید. نزدیک شماییم!

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا